Hewlett Packard Enterprise

W HPE Polska zatrudniony jest od końca lipca 2010 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko Business Development Managera dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmuje się identyfikowaniem potencjału sprzedażowego na rynku MŚP, włączając w to sektor publiczny. Do jego obowiązków należy nawiązywanie współpracy i kooperacja z firmami partnerskimi, zajmującymi się sprzedażą i implementacją infrastruktury informatycznej, kontakty z klientami oraz koordynacja działań sprzedażowych różnych działów HPE oraz ekosystemu biznesowego. Do jego licznych osiągnięć można zaliczyć m.in. projekt wdrożenie zmian modelu obsługi rynku MŚP, skuteczne wprowadzenie do portfolio oferowanego klientom MŚP innowacyjnych produktów, rozszerzenie oraz wzmocnienie pozycji HPE wśród klientów administracji publicznej.

 

 

Pozostali prelegenci