Gmina Kościerzyna

Od 2011 roku pracuje jako Sekretarz Gminy Kościerzyna. Odpowiada za sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy Kościerzyna i organizuje jego pracę. Do jej zadań należy też współpraca z mieszkańcami, radnymi, sołtysami. W zakresie wydziału, którym kieruje, znajduje się m.in. zatwierdzanie planów informatyzacji poszczególnych stanowisk pracy w urzędzie oraz ich wyposażenia w sprzęt komputerowy i narzędzia programowe, przygotowywanych przez informatyka w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych

Pozostali prelegenci