Ministerstwo Cyfryzacji

Od stycznia 2019 w Ministerstwie Cyfryzacji jest członkiem zespołu UX gdzie dba o dostępność między innymi nowej wersji serwisu gov.pl. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  W roku 2007 zaprojektował pierwszy na świecie system do wypożyczania książek cyfrowych on-line dedykowany osobom niewidomym dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych za co dostał w roku 2014 nagrodę Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.  W latach 2011-2014 w projekcie Wsparcie osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji, którego liderem był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadził audyty i doradztwo dla ponad 300 instytucji publicznych. Od roku 2011 w ramach pracy dla Akces Lab przeprowadził setki audytów, szkoleń, doradztwa. W roku 2017 był napisał poradnik na temat przygotowywania dostępnych grafik, a w roku 2018 roku doradzał Urzędowi Miasta Warszawy przy pracach nad dostępnością szeregu stron urzędu. Jest osobą słabowidzącą i w przeciwieństwie do wielu innych ekspertów dostępność to dla niego nie tylko sucha teoria, ale także rzeczywistość, z którą sam styka się na co dzień. Przez wiele lat uczył pracy z komputerem osoby niepełnosprawne w tym tracące wzrok, dzięki czemu wie, czego potrzebuje przeciętny użytkownik z niepełnosprawnościami.

Pozostali prelegenci