Ministerstwo Cyfryzacji

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji – kieruje nim od października 2018 r. – w którym są tworzone m.in. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa oraz Krajowy System Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa. W latach 2008-2018 był dyrektorem sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (w 23 państwach) w firmie Microsoft. Odpowiadał tam za cyberbezpieczeństwo i wdrażanie nowych technologii przetwarzania danych, w tym chmury obliczeniowej. Wcześniej pełnił funkcje: zastępcy dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, zastępcy dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP a także zastępcy dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pozostali prelegenci