Absolwentka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, na kierunku zarządzanie jakością.
Od 2015 roku Specjalista ds. smart city w Urzędzie Miasta Gdynia. Odpowiedzialna za inwentaryzację miasta pod kątem inteligentnych rozwiązań, ich integrację oraz poszukiwanie nowych technologii mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Inicjatorka pierwszej w Polsce certyfikacji miasta na zgodność z międzynarodowym standardem ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia, a także ISO 37122: Zrównoważone miasta i społeczności – wskaźniki dla inteligentnych miast. Od 2021 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdynia ds. otwartych danych opowiedziana za koordynację działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi, a także podmiotami zewnętrznymi w zakresie otwartych danych publicznych, a w szczególności pozyskiwanie, dostosowywanie i publikowanie zbiorów danych publicznych oraz nowych dostawców danych. Odpowiada również za szkolenia wewnętrzne pracowników w zakresie otwierania danych czy opracowywanie raportów miejskich na temat jakości życia. Kontynuuje działania w zakresie certyfikacji miasta w zakresie norm z obszaru ISO 37120 – ISO 37122, a także poszukuje narzędzi, wykorzystujących dane publikowane na portalu, mogących mieć wpływ na poprawę usług miejskich.