Regionalne Konwenty Informatyków

Cykl spotkań integrujących lokalne środowiska IT z administracji publicznej

Pomorski Konwent Informatyków to wyjątkowe wydarzenie mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych
w różnych placówkach administracji publicznej.

Spotkanie jest nie tylko doskonałą okazją do zapoznania się
z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i dobrymi praktykami
w zakresie cyfryzacji urzędów, lecz także daje sposobność do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów.

W programie

wykłady, prezentacje i warsztaty

01

Akt o usługach cyfrowych

i jego wpływ na funkcjonowanie organów administracji publicznej

02

System rezerwacji wizyt w jednostkach administracji publicznej

i inne e-usługi w UM w Gdyni

03

Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

w kontekście funkcjonowania JST

04

Laboratorium hakowania

na przykładzie oprogramowania Metasploit i Metasploitable

Ostatnia szansa na zgłoszenie!

Prelegenci

przedstawiciele ministerstw, jednostek z regionów, dystrybutorów rozwiązań IT, prawnicy

Organizator

Poznajmy się!

Miesięcznik „IT w Administracji”

Koordynator ds. Zgłoszeń

Olga Baron

tel. 71 797 28 58

olga.baron@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

tel. 71 798 48 40

faks 71 798 48 48

konwent@itwadministracji.pl