Dzień 1

24 marca

czwartek

Rejestracja uczestników

9.00-10:00

Otwarcie konwentu

10.00

I Blok merytoryczny

10.15 – 12.00

Najważniejsze zasady skutecznych doręczeń elektronicznych

Metody optymalizacji procesów IT

Innowacyjne spojrzenie na infrastrukturę oraz rozwiązania dedykowane dla sektora publicznego

Przerwa kawowa

12:00-12:15

II Blok merytoryczny

12.15 – 13.45

Nowe funkcjonalności w Systemie Zapewniania Uslug Chmurowych ZUCH

Era cyberataków - w jaki sposób skutecznie chronić swoją infrastrukturę i jak wybrać dostawcę?

Wdażanie i rozwój systemu EZD PUW w pryzmacie udostępnienia systemu EZD RP

Zdjęcie

13.45 – 14.00

Obiad

14.00 –  14.50

III Blok merytoryczny

14:50 – 16.20

Aplikacja mobilna Konto Mieszkańca i inne funkcjonalności Centrum Gdyńskich e-usług

Druk podążający i druk poufny. Administrowanie użytkownikami i efektywne zarządzanie kosztami

Jak inteligentne systemy przechowywania danych pozwalają redukować koszty, zachowując wydajność i najwyższy poziom bezpieczeństwa

Przerwa kawowa

16:20-16:35

Automatyzacja przetwarzania danych w jednostkach administracji publicznej

Finansowanie dla JST potrzeb z obszaru ICT w nowej perspektywie UE ze środków FEP

Kolacja

19:00

Dzień 2

25 marca

piątek

Śniadanie

07.30 – 09.30

IV Blok merytoryczny

9.30 – 11.00

Nowe rekomendacje UZP dotyczące zakupów zestawów komputerowych i systemów informatycznych

Archiwizacja, ochrona dokumentu oraz forma popularyzacji danych czylu digitalizacja w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

Spis z natury nie musi być zajęciem mozolnym - nowoczesne narzędzie elektroniczne do przeprowadzenia inwentaryzacji

Przerwa kawowa

11:00-11:15

Wytyczne dostępności cyfrowej w standardzie od WCAG 2.1 do WCAG 3.0

Podsumowanie konwentu i rozdanie nagród

12:30-13:00