Dzień 1

9 marca 2023

czwartek

Rejestracja uczestników

9.00-10:00

Otwarcie konwentu

10.00

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy o aplikacji mObywatel

10:15-10:45

Elżbieta Łukasik, Rafał Orlik – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne z branży IT dedykowane jednostkom administracji publicznej

10:45-11:30

Daniel Zapała

Projektowanie centrum bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego

11:30-12:00

Grzegorz Nowak – Urząd Miasta Władysławowo

Przerwa kawowa

12:00-12:15

Akt o usługach cyfrowych i jego wpływ na funkcjonowanie organów administracji publicznej

12:15-12:45

Mirosław Gumularz – Kancelaria Nowych Technologii NewTechLaw.eu

Budowa centralnie zarządzanej infrastruktury sieciowej w jednostkach administracji publicznej w oparciu o zaawansowane rozwiązania techniczne

12:45-13:15

Robert Gawroński

Cyfrowe państwo – rozwiązania chmurowe dla administracji

13:15-13:45

Tomasz Marcinek – Centralny Ośrodek Informatyki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zdjęcie

13.45 – 14.00

Obiad

14.00 –  14.50

System rezerwacji wizyt w jednostkach administracji publicznej i inne e-usługi w UM w Gdyni

14:50-15:20

Piotr Wiśniewski – Urząd Miasta w Gdyni

Bezprzewodowa komunikacja w salach konferencyjnych - jakie sprawdzone rozwiązania warto zastosować?

15:20-15:35

Paweł Musiałowicz

Przerwa kawowa

15:35-15:50

Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w kontekście funkcjonowania JST

15:50-16:20

Jacek Skrzynecki – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Wirtualni asystenci - rodzaje robotyzacji procesów w administracji publicznej

16:20-16:50

Piotr Ślęzak – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Kolacja

19:00

Dzień 2

10 marca 2023

piątek

Śniadanie

07.30 – 10:00

Bezpieczeństwo środowisk Windows Server 2022 w Windows 11

10:00-10:30

Marek Krupa – ekspert rynku IT

Laboratorium hakowania na przykładzie oprogramowania Metasploit i Metasploitable

10:30-11:15

Kamil Folga – ekspert rynku IT

Przerwa kawowa

11:15-11:30

Digitalizacja dokumentów w procedurach stosowanych w administracji publicznej

11:30-12:15

Izabela Mrochen – MultiAccess Centre

Sterowanie i zarządzanie sygnałem oraz strukturą IT w centrum kryzysowym i sali spotkań - najlepsze rozwiązania

12:15-12:45

Tomasz Kruszyński

Podsumowanie konwentu i rozdanie nagród

12:45-13:15